Sống lành mạnh thêm yêu đời.

Produced by Moworks Studio & Washington Apples Vietnam

client.

Washington Apples Vietnam

director.

Marc El Ayari

excutive producer.

Khuong Nguyen

release date.

2020

fb. ig.